Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 8.4 trang 57 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Viết phương trình hoá học thực hiện các biến hoá dưới đây

8.4. Viết phương trình hoá học thực hiện các biến hoá dưới đây, nêu rõ điều kiện của phản ứng và ghi tên các chất.

\(C{H_4}\)  ?  \({C_2}{H_4}\)  ? \(C{H_2} = CH - Cl\)  PVC

 

Hướng dẫn trả lời:

(1) 2\(C{H_4}\)  + 3\({H_2}\)

      metan                              axetilen

(2)  + \({H_2}\)  \(C{H_2} = C{H_2}\)

                                                                                   eten

(3) \(C{H_2} = C{H_2}\) + \(C{l_2}\) \( \to \) \(Cl - C{H_2} - C{H_2} - Cl\)

                                                         1,2-đicloetan

(4) \(Cl - C{H_2} - C{H_2} - Cl\) + KOH  \(C{H_2} = C{H_2} - Cl + KCl + {H_2}O\)

               vinyl clorua

(5) \(C{H_2} = C{H_2} - Cl\) 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan