Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 8.10, 8.11 trang 59 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Trong số các ancol sau đây :

 8.10. Trong số các ancol sau đây :

A. CH3-CH2-CH2-OH

B. CH3-CH2-CH2-CH2-OH

C. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH

D. CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH

1. Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

2. Chất nào có khối lượng riêng cao nhất ?

3. Chất nào dễ tan nhất trong nước ?

8.11. Trong số các phản ứng hoá học dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ?

A. 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 \( \to \) [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H20

B. C2H5OH + HBr \( \to \) C2H5-Br + H20

C. C2H5OH + 2Na \( \to \) 2C2H5ONa + H2

D. 2C2H5OH  (C2H5)20 + H20.

 

Hướng dẫn trả lời:

8.10. 

1 - D

2 - D

3 - A

8.11. C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan