Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 9.9 trang 65 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Viết các phương trình hoá học của quá trình điều chế anđehit axetic

9.9. Viết các phương trình hoá học của quá trình điều chế anđehit axetic xuất phát từ mỗi hiđrocacbon sau đây :

1. Axetilen ;             

2. Etilen ;

3. Etan ;                           

4. Metan. 

Hướng dẫn trả lời:

1. + \({H_2}O\)  

2. \(2C{H_2} = C{H_2} + {O_2}\)  \(2C{H_3} - CHO\)

3. \(C{H_3} - C{H_3}\)  \(C{H_2} = C{H_2} + {H_2}\)

Sau đó có phản ứng 2.

4. \(2C{H_4}\)   + \(3{H_2}\)

Sau đó có phản ứng 1.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan