Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 1.8, 1.9, 1.10 trang 4 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Theo A-rê-ni-ut chất nào dưới đây là axit ?

1.8. Theo A-rê-ni-ut chất nào dưới đây là axit ?

A. Cr(N03)3                                

B. HBr03

C. CdS04                                             

D. CsOH

1.9. Theo A-rê-ni-ut chất nào được đưa ra ở câu 1.8 là bazơ ?

1.10. Axit mạnh HN03 và axit yếu HN02 có cùng nồng độ 0,1 mol/l và ở cùng nhiệt độ. Sự so sánh nồng độ mol ion nào sau đây là đúng ?

A. [H+]HN03 < [H+]HN02             

B. [H+]HN03 > [H+]HN02

C. [H+]HN03 =[H+]HN02                         

D. [\(N{O_3}^ - \)]HN03 < [\(N{O_3}^ - \)]HN02

Hướng dẫn trả lời:

1.8. B

1.9. D

1.10. B

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan