Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 5.1, 5.2 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

5.1 . Những nguyên tố ở nhóm nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là (ns^2np^5) ? A. Nhóm IVA. B. Nhóm VA. C. Nhóm VIA. D. Nhóm VIIA.

5.1 . Những nguyên tố ở nhóm nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là \(ns^2np^5\) ?

A. Nhóm IVA.                                                  B. Nhóm VA.

C. Nhóm VIA.                                                  D. Nhóm VIIA.

5.2. Các nguyên tử halogen đều có

A. 3e ở lớp electron ngoài cùng.

B. 5e ở lớp electron ngoài cùng,

C. 7e ở lớp electron ngoài cùng.

D. 8e ở lớp electron ngoài cùng.

ĐÁP ÁN:

5.1

5.2

D

C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan