Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 6.28, 6.29 trang 63 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

6.28. Trong phản ứng : (SO_2 + 2H_2S → 3S + 2H_2O) Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của chất ?

6.28. Trong phản ứng : \(SO_2 + 2H_2S → 3S + 2H_2O\)

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của chất ?

A. Lưu huỳnh bị oxi hoá và hiđro bị khử.

B. Lưu huỳnh bị khử và không có chất nào bị oxi hoá

C. Lưu huỳnh bị khử và hiđro bị oxi hoá

D. Lưu huỳnh trong \(SO_2\) bị khử, lưu huỳnh trong \(H_2S\) bị oxi hoá.

6.29. Oxit nào sau đây là hợp chất ion ?

A. \(SO_2\)                      B. \(SO_3\).                  C. \(CO_2\).                 D. CaO.

ĐÁP ÁN

6.28. D

6.29. D

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan