Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 7.3, 7.4 trang 50 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo

7.3. Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo : C6H5-CH=CH2. Nhận xét nào cho dưới đây đúng ?

A. Stiren là đồng đẳng của benzen.

B. Stiren là đồng đẳng của etilen.

C. Stiren là hiđrocacbon thơm.

D. Stiren là hiđrocacbon không no.

7.4. m-Xilen có công thức cấu tạo là ?

A. 

B. 

C. 

D. 

 

Hướng dẫn trả lời:

7.3. C

7.4. C

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan