Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 8.1, 8.2, 8.3 trang 57 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

8.1. Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon ?

A. Cl-CH2-COOH                                

B. C6H5-CH2-Cl

C. CH3-CH2-Mg-Br                               

D. CH3-CO-Cl

8.2. Chất nào sau đây không phải là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon ?

A. CH2=CH-CH2Br          

B. ClBrCH-CF3

C. Cl2CH-CF2-O-CH3                            

D. C6H6Cl6

8.3. Benzyl bromua có công thức cấu tạo nào trong số các công thức dưới đây ?

A. 

B. 

C. 

D. 

 

Hướng dẫn trả lời:

8.1. B

8.2. C

8.3. D

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan