Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 8.28, 8.29 trang 62 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cho lần lượt các chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH

8.28. Cho lần lượt các chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH vào dung dịch NaOH đun nóng. Số chất phản ứng là ?

A. Không chất nào.

B. Một chất.

C. Hai chất.

D. Cả ba chất.

8.29. Đun chất  với dung dịch NaOH có dư. Sản phẩm hữu cơ thu được là chất nào dưới đây ?

A. 

B. 

C. 

D. 

 

Hướng dẫn trả lời:

8.28. C

8.29. A

Sachbaitap.com

 

 

 

 

 

 

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan