Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài V.1, V.2, V.3, V.4, V.5 trang 73 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Khi các phân tử có khoảng cách sao cho lực hút và lực đẩy phân tử cân bằng, nếu giảm thể tích của vật thì

V.I. Khi các phân tử có khoảng cách sao cho lực hút và lực đẩy phân tử cân bằng, nếu giảm thể tích của vật thì

A. giữa các phân tử chỉ còn lực hút.

B. giữa các phân tử chỉ còn lực đẩy.

C. giữa các phân tử có lực hút lớn hơn lực đẩy.

D. giữa các phân tử có lực đẩy lớn hơn lực hút.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án D

V.2. Khí nào sau đây không phải là khí lí tưởng ?

A. Khí mà các phân tử được coi là chất điểm.

B. Khí mà các phân tử chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.

C. Khí không tuân theo đúng định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

D. Khí mà lực tương tác giữa các phân tử khi không va chạm là không đáng kể.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án C

V.3. Đại lượng nào sau đây không phải là thông số trạng thái của một lượng khí ?

A. Thể tích.                              B. Khối lượng.

C. Nhiệt độ tuyệt đối.                D. Áp suất.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án B

V.4. Công thức nào sau đây không liên quan đến các đẳng quá trình ?

A. p/T = hằng số.                     B. p/V = hằng số.

C. p1V1 = p3V3.                       D. V/T = hằng số

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án C

V. 5. Đường biểu diễn nào sau đây không phải của đẳng quá trình ?

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án D

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan