Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking – trang 13 – Unit 8 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới.

Bình chọn:
4.7 trên 18 phiếu

Put the following sentences in correct order to make a dialogue. Then practise it with your friend. Sắp xếp các câu sau thành một đoạn hội thoại. Thực hành với bạn bè.

1. Put the following sentences in correct order to make a dialogue. Then practise it with your friend.
Sắp xếp các câu sau thành một đoạn hội thoại. Thực hành với bạn bè.

-----------------A. That would be perfect. Where shall we meet?

-----------------B. Great —eeryou guys there.

-----------------C. Hey Nick! I'm going to see 'Would War Z' with some friends. Do you want to come?

-----------------D. Tomorrow night.

-----------------E. Let's meet at the school gate at ten thirty.

-----------------F. Who else is going?

-----------------G. Just some of my classmates.

-----------------H. When are your guys going?

Key - Đáp án:

1. C; 2. F; 3. G; 4. H; 5. D; 6. A; 7. E; 8. B

2. Complete the conversation with these sentences. Then practise it with your friend.

Hoàn thành đoạn hội thoại với những câu sau. Thực hành với bạn bè.

- I'll get the tickets for the 2.45 show.

- I hear 'The Lone Ranger' is supposed to be good.

- Err... We can go after that.

- Looking forward to it.

- What time can you be at the cinema?

Duong: (1)_______________________Let's watch it tomorrow!

Nick: I'm eating out with my family tomorrow.

Duong: (2)_______________I really want to see this film.

Nick: That would be great! I should be free after 2 p.m.

Duong: That's OK. (3)________________________________

Nick: I can be there by 2.30

Duong: OK. Don't be late. (4)__________________________

Nick: That's fine. (5)__________________________________

Key - Đáp án:

1. I hear 'The Lone Ranger' is supposed to be good.

2. Err... We can go after that.

3. What time can you be at the cinema?

4. I'll get the tickets for the 2.45 show.

5. Looking forward to it.


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan