Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking - trang 6 - Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu

Nga and Mi meet for the first time. Choose a-f to complete their conversation. Nga và Mi gặp nhau lần đầu tiên. Chọn từ a-f để hoàn thành đoạn hội thoại.

1. Nga and Mi meet for the first time. Choose a-f to complete their conversation.

Nga và Mi gặp nhau lần đầu tiên. Chọn từ a-f để hoàn thành đoạn hội thoại.

Key - Đáp án:

1.b, 2.d, 3.f, 4.e, 5a, 6.c

2. Make a similar conversation. Use the information given below.

Tạo một đoạn hội thoại tương tự bài 1. Sử dụng các từ được cho dưới đây.

-          Hobby: sewing

-          Reason: making own clothes

-          Started: last year

-          Who shares the hobby: elder sister

-          Easy or difficult: quite difficult

-          Where to get the sewing patterns: fashion magazines

Key - Đáp án:

A:

What is your favourite hobby?

B:

1 love sewing.

A:

Why?

B:

Because 1 like making my own clothes.

A:

When did you start your hobby?

B:

Last year.

A:

Do you share this hobby with anyone?

B:

Yes, my elder sister loves it too.

A:

Is it difficult to sew?

B:

Yes, it's quite difficult.

A:

Where do you get the sewing patterns?

B:

1 get them from the fashion magazines.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan