Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking – trang 6 – Unit 7 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới.

Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Can you do the quizzes? Tick True(T) or False(F). Hãy làm một bài trắc nghiệm nhanh. Đánh dấu tick vào cột đúng(T) hoặc sai(F).

1. Can you do the quizzes? Tick True(T) or False(F).
Hãy làm một bài trắc nghiệm nhanh. Đánh dấu tick vào cột đúng(T) hoặc sai(F).

  1.  

T

F

  1. The traffic rule is to keep to the left in Thailand.
  2. The traffic rule is to keep to the right in Indonesia.
  3. The Titanic sank on its second voyage.
  4. Christopher Columbus went to America by boat
  5. A special way of transport in Alaska is dog sledding.
  6. The Santa Claus travels on a skateboard.
  7. The camel is used for transport in the Sahara.
  8. People in Southwestern Viet Nam travel by boat a lot

 

 

 

 Key - Đáp án:

1. T; 2. F; 3. F; 4. T

5. T; 6. F; 7. T; 8. T

2. Work with a partner. Talk about the means of transport you should use if you are in the following places, and why.

Thảo luận với bạn bè. Nói về ý nghĩa của các phương tiện giao thông bạn đang sử dụng nếu bạn đang ở những nơi dưới đây. giải thích tại sao.

Key - Đáp án:

1. The motorbike. Because it is quick and convenient.

2. The camel. Because you can't use other means of transport.

3.The boat. Because it is more convenient than other means.

3. Work in groups. Give the names of countries you know where the traffic is to keep to the left.

Làm việc theo nhóm. Cho biết tên các quốc gia bạn biết mà các phương tiện giao thông đi bên trái.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan