Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 77, 78, 79, 80: Em làm được những gì? - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Nối hình ảnh phù hợp với số. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. Viết các số từ 796 đến 805. Viết cách đọc số. Mỗi bể có 5 con cá. Hỏi 7 bể có bao nhiêu con cá? Biểu đồ sau đây biểu thị số học sinh một lớp 2 lựa chọn vật nuôi các bạn yêu thích nhất. Viết về hình dạng đồ vật. Mẫu: Lon nước ngọt có dạng khối trụ.

Câu 1 trang 77, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Nối hình ảnh phù hợp với số.

Lời giải:

Mỗi hình vuông lớn gồm 100 ô vuông nhỏ.

Mỗi cột dọc gồm 10 ô vuông nhỏ.

Em xác định số ô vuông nhỏ trong mỗi hình A, B, C rồi nối với số tương ứng.

Câu 2 trang 77, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

a) 140 = ……………………………

b) 104 = ……………………………

c) 410 = ……………………………

d) 41 = …………………………….

Lời giải:

a) 140 = 100 + 40

b) 104 = 100 + 4

c) 410 + 400 + 10

d) 41 = 40 + 1

Câu 3 trang 77, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết các số từ 796 đến 805.

Lời giải:

Các số từ 796 đến 805 là: 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805.

Câu 4 trang 78, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết cách đọc số.

Lời giải:


Câu 5 trang 78, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:


Câu 6 trang 78, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

>, <, =

625 …. 609                             163 ….. 100 + 60 + 3

598 …. 712                             163 ….. 10 + 60 + 3

816 ….. 810                            163 …. 300 + 60 + 1

Lời giải:

625 > 609                                163 = 100 + 60 + 3

598 < 712                                163 > 10 + 60 + 3

816 > 810                                163 < 300 + 60 + 1

Câu 7 trang 78, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tô màu:

Con vật có số lớn nhất: màu đỏ.

Con vật có số bé nhất: màu xanh.

Hai con còn lại: con nào có số lớn hơn: màu vàng,

Con cuối cùng: màu hồng.

Lời giải:

Ta có 526 < 529 < 625 < 630

Con vật có số lớn nhất là 630 : tô màu đỏ.

Con vật có số bé nhất là 526: tô màu xanh.

Con cá ghi số 625: tô màu vàng.

Con cuối cùng ghi số 529: tô màu hồng.

Em tự tô màu

Câu 8 trang 79, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:


Lời giải:

7 bể có số con cá là

5 x 7 = 35 (con cá)

Đáp số: 35 con cá

Câu 9 trang 79, 80 VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Biểu đồ sau đây biểu thị số học sinh một lớp 2 lựa chọn vật nuôi các bạn yêu thích nhất.

a) Đếm.

Có …. học sinh thích mèo.                             Có …. học sinh thích chó.

Có …. học sinh thích thỏ.                               Có …. học sinh thích cá.

b) Số học sinh thích mèo nhiều hơn số học sinh thích cá là bao nhiêu?

c) Vật nuôi nào có số học sinh thích nhiều nhất?

Lời giải:

a) Có 9 học sinh thích mèo.                            Có 12 học sinh thích chó.

    Có 5 học sinh thích thỏ.                              Có 8 học sinh thích cá.

b) Số học sinh thích mèo nhiều hơn số học sinh thích cá là 9 – 8 = 1 bạn.

c) Chó là vật nuôi có số học sinh thích nhiều nhất.

Câu 10 trang 80, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:


Câu 11 trang 80, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết về hình dạng đồ vật.

Mẫu: Lon nước ngọt có dạng khối trụ.


Lời giải:

Lon nước ngọt có dạng khối trụ.

Quản bóng có dạng khối cầu.

Quyển sổ có dạng khối hộp chữ nhật.

Xúc xắc có dạng khối lập phương.

Bánh sinh nhật có dạng khối trụ.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan