Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2 trang 81: Thực hành và trải nghiệm - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Dựa vào độ dài ba băng giấy dưới đây, em ước lượng rồi đo độ dài một số vật theo đơn vị xăng- ti-mét. (Thực hành với các hình ảnh trong sách và với các vật quanh em.) Dựa vào độ dài băng giấy trên bảng lớp, em ước lượng rồi đo độ dài một số vật theo đon vị mét.

Câu 1 trang 81, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Dựa vào độ dài ba băng giấy dưới đây, em ước lượng rồi đo độ dài một số vật theo đơn vị xăng- ti-mét. (Thực hành với các hình ảnh trong sách và với các vật quanh em)

Lời giải:


Câu 2 trang 81, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Dựa vào độ dài băng giấy trên bảng lớp, em ước lượng rồi đo độ dài một số vật theo đon vị mét.

Lời giải:

Kích thước của mỗi vật trong thực tế có thể khác nhau. Em có thể tham khảo số liệu dưới đây:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan