Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 29, 30, 31, 32: Tia số - Số liền trước, số liền sau - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Quan sát các tia số sau. Quan sát ba tia số ở bài 1. a) Viết số liền sau. b) Viết số liền trước. 46, 47, 48 là ba số liên tiếp. Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có ba số liên tiếp. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Dựa vào tia số, tìm kết quả của phép tính. Vui học: Số nhà của mỗi bạn là số nào?

Câu 1 trang 29

Câu hỏi:

Quan sát các tia số sau.

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm ở các tia số trên.

b) Khoanh vào số liền trước của các số 3, 5, 8.

c) Khoanh vào số liền sau của các số 49, 43, 40.

Lời giải:

a)

b) Số liền trước của số 3 là số 2.

    Số liền trước của số 5 là số 4.

    Số liền trước của số 8 là số 7.

Em khoanh như sau:

c) Số liền sau của số 49 là 50

    Số liền sau của số 43 là 44

   Số liền sau của số 40 là số 41.

Em khoanh như sau:

Câu 2 trang 29

Câu hỏi:

Quan sát ba tia số ở bài 1.

Lời giải:

a) Trên các tia số này, số bên phải lớn hơn số bên trái.

b) 1 < 9                        20 < 100                      47 > 42

    7 > 6                        30 = 30                        46 < 48

Câu 3 trang 29, 30

Câu hỏi:

a) Viết số liền sau.

b) Viết số liền trước.

Lời giải:

a) Số liền sau của một số lớn hơn số đó 1 đơn vị, em điền như sau:

b) Số liền trước của một số nhỏ hơn số đó 1 đơn vị, xem điền như sau:

Câu 4 trang 30

Câu hỏi:

46, 47, 48 là ba số liên tiếp.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có ba số liên tiếp.

Lời giải:

Câu 5 trang 30

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

Dãy số trên các số bên phải lớn hơn số bên trái 1 đơn vị.

Dãy số dưới các số bên phải bé hơn số bên trái 1 đơn vị.

Câu 6 trang 30, 31

Câu hỏi:

Đếm thêm 2 (vẽ theo mẫu, viết số vào chỗ chấm).

Lời giải:

Câu 7 trang 31

Câu hỏi:

Dựa vào tia số, tìm kết quả của phép tính.

Lời giải:

Câu 8 trang 31

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Câu 9 trang 32

Câu hỏi:

Vui học.

Số nhà của mỗi bạn là số nào?

Lời giải:

- Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

- Số bé nhất có hai chữ số là 10

- Số liền sau của 99 là 100.

- Số gồm hai chữ số 4 và 7, số này lớn hơn 70 là 74.

Vậy ta điền được như sau:

Số nhà của Hươu cao cổ là 99

Số nhà của Khỉ là 10

Số nhà của Đà Điểu là 100

Số nhà của Voi là 74

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan