Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 132, 133, 134: Ôn tập hình học và đo lường - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Đúng ghi đ, sai ghi s. cm hay dm? Tô màu đỏ cho đường thẳng, màu xanh lá cho đường cong và màu xanh dương cho đường gấp khúc. Ba điểm nào thẳng hàng. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD. Số? Nối (theo mẫu). Thùng gỗ đựng được nhiều hơn xô 25 l nước. Hỏi thùng gỗ đựng được bao nhiêu l nước?

Câu 1 trang 132, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sai ghi s.

Lời giải:

Câu 2 trang 132, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

cm hay dm?

a) Bàn học của em dài 45 ..............

b) Cửa lớp cao khoảng 20 ............

c) Gang tay của em dài khoảng 15 ............

d) Chiều dài bảng lớp đo được 30 ............

Lời giải:

a) Bàn học của em dài 45cm.

b) Cửa lớp cao khoảng 20 dm.

c) Gang tay của em dài khoảng 15 cm.

d) Chiều dài bảng lớp đo được 30 dm.

Câu 3 trang 132, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

Quan sát hình vẽ.

Tô màu đỏ cho đường thẳng, màu xanh lá cho đường cong và màu xanh dương cho đường gấp khúc.

Lời giải:

Học sinh tự tô màu vào hình vẽ trên.

Câu 4 trang 133, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

Quan sát hình vẽ.

Ba điểm nào thẳng hàng.

Lời giải:

Ba điểm thẳng hàng là: K, E, C và D, E, B và A, K, B.

Câu 5 trang 133, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

Lời giải:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

8 dm + 16 dm + 4 dm = 28 dm

Câu 6 trang 133, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

Số?

- Tháng 4 có ........ ngày, có ....... ngày Chủ nhật, Đó là những ngày ...................

- Thứ Sáu đầu tiên của tháng 4 là ngày ...........

Lời giải:

- Tháng 4 có 30 ngày, có 4 ngày Chủ nhật, Đó là những ngày 3, 10, 17, 24.

- Thứ Sáu đầu tiên của tháng 4 là ngày 1.

Câu 7 trang 134, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu)

Lời giải:

Câu 8 trang 134, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

Lời giải:

Số lít nước thùng gỗ đựng được là

8 + 25 = 33 (lít)

Đáp số: 33 lít

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan