Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3 trang 135, 136: Thực hành và trải nghiệm - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

Quan sát hình ảnh. a) Vẽ thêm kim giờ để các đồng hồ chỉ đúng giờ khởi hành của tàu? b) Số? Trên một chuyến tàu, người ta đem lên 96 chai nước suối để phát cho mỗi hành khách một chai. Sau khi phát xong thì còn lại 27 chai nước. Quan sát bảng sau rồi điền vào chỗ chấm.

Câu 1 trang 135, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

Quan sát hình ảnh.

Lời giải:

a)

b) Chiếc tàu có 75 ghế và tàu đã hết chỗ. Vậy trên tàu có 75 hành khách.

    Chiếc tàu có 75 chỗ, trong đó có 49 người lớn, vậy số trẻ em trên tàu là

75 – 49 = 26 (trẻ em)

Câu 2 trang 135, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

Lời giải:

Số hành khách trên chuyến tàu đó là

96 – 27 = 69 (hành khách)

Đáp số: 69 hành khách

Câu 3 trang 135, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

a) Chuyến tàu khởi hành lúc ......... giờ đông khách nhất.

b) Chuyến tàu khởi hành lúc ........ giờ vắng khách nhất.

c) Chuyến tàu đông khách nhất nhiều hơn chuyến tàu vắng khách nhất là ....... người.

d) Chuyến tàu khởi hành lúc 13 giờ còn trống bao nhiêu ghế?

Phép tính tìm số ghế còn trống:

 

 

 

 

 

Lời giải:

a) Chuyến tàu khởi hành lúc 8 giờ đông khách nhất.

b) Chuyến tàu khởi hành lúc 13 giờ vắng khách nhất.

c) Chuyến tàu đông khách nhất nhiều hơn chuyến tàu vắng khách nhất là 17 người.

d) Chuyến tàu khởi hành lúc 13 giờ còn trống bao nhiêu ghế?

Phép tính tìm số ghế còn trống:

75

-

25

=

50

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan