Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 54, 55, 56, 57, 58: Các số có ba chữ số - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết (theo mẫu). Viết số vào chỗ chấm. Nối ong với hoa (theo mẫu). Các ô có số khi đọc có tiếng mốt: màu vàng. Các ô có số tròn chục: màu cam. Có tất cả bao nhiêu cái bánh? Vui học: Viết số vào hình tròn, viết chữ vào hình chữ nhật. Xếp hình con thỏ.

Câu 1 trang 54, VBT Toán lớp 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết (theo mẫu).

Lời giải:

Mỗi hình vuông lớn gồm 100 hình vuông nhỏ tương ứng với 100.

Mỗi cột gồm 10 hình vuông nhỏ tương ứng với 1 chục.

Quan sát hình vẽ, xác định số ô vuông của mỗi hình từ đó em viết số trăm, chục, đơn vị, viết số và đọc số tương ứng.


Câu 2 trang 55, VBT Toán lớp 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số vào chỗ chấm.

Lời giải:

Quan sát hình vẽ ta nhận thấy:

Ở hàng thứ nhất: Số liền sau lớn hơn số liền trước 1 đơn vị.

Ở hàng thứ hai: Các số tăng dần thêm 2 đơn vị.

Ở hàng thứ ba: Các số tăng dần thêm 5 đơn vị.


Câu 3 trang 55, VBT Toán lớp 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Nối ong với hoa (theo mẫu).

Lời giải:


Câu 4 trang 56, VBT Toán lớp 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tô màu


Các ô có số khi đọc có tiếng mốt: màu vàng.

Các ô có số tròn chục: màu cam.

Các ô có số khi đọc có tiếng lăm: màu đỏ.

Các ô còn lại: màu xanh lá

Lời giải:

Các ô có số khi đọc có tiếng mốt (được tô màu vàng) là: 531

Các số tròn chục (được tô màu cam) là: 310, 750, 840, 490, 70, 630.

Các ô có số khi đọc có tiếng lăm (được tô màu đỏ) là: 385, 565, 475, 265, 665, 995, 195, 715, 235, 215, 155, 645.

Các ô còn lại em tô màu xánh lá.

Câu 5 trang 56, VBT Toán lớp 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số vào chỗ chấm (theo mẫu).

Lời giải:


Câu 6 trang 57, VBT Toán lớp 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Có tất cả bao nhiêu cái bánh?

Lời giải:

Quan sát hình vẽ ta thấy nhóm gồm 5 túi bánh, mỗi túi gồm 10 cái nên mỗi nhóm có 5 x 10 = 50 cái bánh.

Ta đếm có 6 nhóm, 2 túi và 5 cái bánh.

Vậy có 325 cái bánh.

Câu 7 trang 58, VBT Toán lớp 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Vui học.

Viết số vào hình tròn, viết chữ vào hình chữ nhật.


Lời giải:


Câu 8 trang 58, VBT Toán lớp 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Xếp hình con thỏ.

Lời giải:

Học sinh tự quan sát và xếp hình.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan