Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3 trang 59: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Viết số vào chỗ chấm theo mẫu: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị: a) 514 = …… b) 920 = …… Nối mỗi tổng với số phù hợp.

Câu 1 trang 59, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số vào chỗ chấm theo mẫu:


Lời giải:


Câu 2 trang 59, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

a) 514 = ……………………………………………………..

b) 920 = …………………………………………………….

c) 407 = …………………………………………………….

d) 63 = ……………………………………………………..

Lời giải:

a) 514 = 500 + 10 + 4

b) 920 = 900 + 20

c) 407 = 400 + 7

d) 63 = 60 + 3

Câu 3 trang 59, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Nối mỗi tổng với số phù hợp.

Lời giải:


Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan