Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 60, 61: So sánh các số có ba chữ số - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

So sánh từ số trăm, số chục rồi đến số đơn vị. Viết các số theo thứ tự: a) Tô màu con vật có số lớn nhất b) tô màu con vật có số bé nhất. Đánh dấu (✔) vào hình có nhiều viên gạch nhất.

Câu 1 trang 60, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

So sánh từ số trăm, số chục rồi đến số đơn vị.

>, <, =

a) 749 ….. 745                        269 …. 280                             631 …. 489

    800 ….. 803                        352 …. 357                             78  …..  214

b) 123 …. 100 + 20 + 3

Lời giải:

a) 749 > 745                            269 < 280                                631 > 489

    800 < 803                            352 < 357                                78  <  214

b) 123 = 100 + 20 + 3

Câu 2 trang 60, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết các số theo thứ tự:

Lời giải:

a) Ta có 507 < 570 < 705 < 750

Vậy các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 507, 570, 705, 750.

b) Ta có 432 > 423 > 342 > 324

Vậy các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 432, 423, 342, 324.

Câu 3 trang 60, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

a) Tô màu con vật có số lớn nhất

b) tô màu con vật có số bé nhất

Lời giải:

a) Ta có 99 < 189 < 198 < 201

Vậy ta tô màu vào con lợn ghi số lớn nhất là 201.

b) Ta có 70 < 77 < 170 < 307

Vậy ta tô màu vào con vật có số bé nhất là 77.

Câu 4 trang 61, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết một chữ số thích hợp vào chỗ chấm.

541 > 54…                  387 < 3…2                              263 > … 75

Lời giải:

541 > 540                    387 < 392                             263 > 175

Câu 5 trang 61, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đánh dấu (vào hình có nhiều viên gạch nhất.

Lời giải:

Hình B có nhiều viên gạch nhất.

Chọn B.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan