Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 13, 14, 15: Số hạng - Tổng Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Làm theo mẫu. Đặt tính rồi tính tổng. Tô màu các ô như sau: Số? Nối phép tính với kết quả thích hợp để giúp ong về tổ. Viết hai phép tính cộng theo tranh. Thử thách: Điền chữ số thích hợp vào ô trống.

Câu 1 trang 13

Câu hỏi:

Làm theo mẫu.

Tính

Các thành phần của phép tính

Số hạng

Tổng

8 + 2 = 10

8 và 2

10

15 + 4 = ....

...........

..........

6 + 10 + 20 = ....

...........

..........

Lời giải:

Tính

Các thành phần của phép tính

Số hạng

Tổng

8 + 2 = 10

8 và 2

10

15 + 4 = 19

15 và 4

19

6 + 10 + 20 = 36

6, 10 và 20

36

Câu 2 trang 13

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính tổng

24 + 63                        11 + 76                        52 + 4

Lời giải:

Câu 3 trang 13

Câu hỏi:

Tô màu các ô như sau:

- Hai số có tổng là 16: màu xanh da trời.

- Hai số có tổng là 9: màu đỏ.

- Hai số có tổng là 44: màu vàng

- Hai số có tổng là 52: màu tím

Lời giải:

Ta có 9 + 0 = 9                        40 + 4 = 44                  30 + 22 = 52

Vậy em tô màu như sau:

Câu 4 trang 14

Câu hỏi:

Số?

a)

Số hạng

15

22

25

64

50

40

Số hạng

22

15

44

3

40

50

Tổng

37

....

....

....

....

....

b)

Lời giải:

a)

Số hạng

15

22

25

64

50

40

Số hạng

22

15

44

3

40

50

Tổng

37

37

69

67

90

90

 b)

Câu 5 trang 14

Câu hỏi:

Nối phép tính với kết quả thích hợp để giúp ong về tổ.

Lời giải:

Em nối như sau:

Câu 6 trang 15

Câu hỏi:

Viết hai phép tính cộng theo tranh.

Lời giải:

Câu 7 trang 15

Câu hỏi:

Thử thách.

Điền chữ số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan