Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 111, 112, 113, 114: Ngày, giờ - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.1 trên 15 phiếu

Nối (theo mẫu). Đúng ghi đ, sai ghi s. Vẽ thêm kim giờ cho phù hợp. Làm theo mẫu. Số? (theo mẫu). Tô màu đồng hồ theo mẫu

Câu 1 trang 111

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:

Câu 2 trang 112

Câu hỏi:

Lời giải:

Câu 3 trang 112

Câu hỏi:

Vẽ thêm kim giờ cho phù hợp.

Lời giải:

Câu 4 trang 113

Câu hỏi:

Làm theo mẫu.

Lời giải:

Câu 5 trang 113

Câu hỏi:

Số? (theo mẫu)

Lời giải:

Câu 6 trang 114

Câu hỏi:

Tô màu đồng hồ theo mẫu

Lời giải:

Các em tự tiến hành tô màu

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan