Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 48, 49, 50: Các số từ 101 đến 110 - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết (theo mẫu). Viết số vào chỗ chấm. Viết số vào chỗ chấm (theo mẫu). Đúng ghi đ, sai ghi s? a) 106 = 10 + 6 Quan sát tranh, viết vào chỗ chấm.

Câu 1 trang 48, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết (theo mẫu).

Lời giải:

Quan sát hình vẽ, mỗi hình vuông lớn gồm 100 ô vuông nhỏ.

Mỗi cột dọc tương ứng với 10 ô vuông nhỏ.

Xác định số ô vuông nhỏ trong mỗi hình để biết được các trăm, chục, đơn vị, viết số và đọc số đó.


Câu 2 trang 49, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:


Câu 3 trang 49, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số vào chỗ chấm.

Lời giải:

Ta nhận thấy quy luật:

- Ở hàng ngang: Số liền sau hơn số liền trước 1 đơn vị.

- Ở phía trên bên trái: Các số tròn chục có 3 chữ số từ 100 đến 170.

- Ở phía trên bên phải: Các số tròn trăm từ 300 đến 1 000.

Từ đó em điền được các số còn thiếu.

Câu 4 trang 50, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số vào chỗ chấm (theo mẫu).

Lời giải:


Câu 5 trang 50, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sai ghi s?

a) 106 = 10 + 6            …..

b) 106 = 100 + 60        …..

c) 106 = 100 + 6          …..

Lời giải:

a) 106 = 10 + 6            s

b) 106 = 100 + 60        s

c) 106 = 100 + 6          đ

Câu 6 trang 50, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Quan sát tranh, viết vào chỗ chấm.

Lời giải:

Chúng em chào cờ vào lúc 7 giờ 30 phút, thứ Hai hàng tuần.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan