Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 91, 92, 93: Em làm được những gì? - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.9 trên 18 phiếu

Đặt tính rồi tính. Tô màu giống nhau cho những quả có tổng bằng nhau. Nối các cặp số có tổng là số tròn chục (theo mẫu). Một cừa hàng bán dầu ăn buổi sáng bán được 38 l dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 25 l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu l dầu? Chúng tôi là những số tròn chục nhưng không có 20. Mỗi chúng tôi thêm 20 nữa thì đều được các số nhỏ hơn 100. Vậy chúng tôi có thể là những số nào?

Câu 1 trang 91

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

Lời giải:

Đặt tính sao cho các chữ số trong cùng một hàng thẳng cột với nhau.

Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Câu 2 trang 91

Câu hỏi:

Tô màu giống nhau cho những quả có tổng bằng nhau.

Lời giải:

8 + 9 + 2 = 19                                     9 + 6 + 1 = 16

6 + 5 + 4 = 15                                     7 + 8 + 3 = 18

9 + 1 + 6 = 16                                     6 + 4 + 5 = 15

8 + 2 + 9 = 19                                     7 + 3 + 8 = 18

Ta tô màu như sau:

Câu 3 trang 92

Câu hỏi:

Lời giải:

Câu 4 trang 92

Câu hỏi:

Nối các cặp số có tổng là số tròn chục (theo mẫu).

Lời giải:

Ta có 42 + 18 = 60                              42 + 58 = 100

          6 + 64 = 70                                21 + 29 = 50

Ta nối như sau:

Câu 5 trang 93

Câu hỏi:

Một cừa hàng bán dầu ăn buổi sáng bán được 38 l dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 25 dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu dầu?

Lời giải:

Tóm tắt

Buổi sáng:                                    38 lít

Buổi chiều nhiều hơn buổi sáng: 25 lít

Buổi chiều:                                  .... lít?

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số lít dầu là

38 + 25 = 63 (lít)

Đáp số: 63 lít

Câu 6 trang 93

Câu hỏi:

Chúng tôi là những số tròn chục nhưng không có 20. Mỗi chúng tôi thêm 20 nữa thì đều được các số nhỏ hơn 100. Vậy chúng tôi có thể là những số nào?

Lời giải:

Mỗi chúng tôi thêm 20 nữa thì đều được các số nhỏ hơn 100.

Nên chúng tôi là các số nhỏ hơn 80.

Mà chúng tôi là những số tròn chục nhưng không có 20 nên chúng tôi là: 10, 30, 40, 50, 60, 70.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan