Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 19, 20, 21: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Quan sát tranh. a) Tô màu vào ô dưới đây. b) Nhiều hơn hay ít hơn? Cho hai băng giấy sau. a) Đo độ dài mỗi băng giấy rồi viết vào chỗ chấm. b) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Ngăn trên có 20 quyển sách, ngăn dưới có 35 quyển sách. Hỏi ngăn trên có ít hơn ngăn dưới bao nhiêu quyển sách? Ở một siêu thị, ngày thứ nhất bán được 58 thùng dâu, ngày thứ hai bán được 30 thùng dâu. Hỏi cả hai ngày siêu thị bán được bao nhiêu thùng dâu?

Câu 1 trang 19

Câu hỏi:

Quan sát tranh.

 

a) Tô màu vào ô dưới đây.

Mỗi con chuột, tô một ô màu đỏ.

Mỗi con mèo, tô một ô màu xanh.

b) Nhiều hơn hay ít hơn?

Số con chuột ............ số con mèo.

Số con mèo .............. số con chuột.

c)

Lời giải:

a)

b)

Số con chuột nhiều hơn số con mèo.

Số con mèo ít hơn số con chuột.

c)

Câu 2 trang 20

Câu hỏi:

Quan sát tranh.

Lời giải:

Câu 3 trang 20

Câu hỏi:

Cho hai băng giấy sau.

a) Đo độ dài mỗi băng giấy rồi viết vào chỗ chấm.

Băng giấy xanh dài ...... cm.

Băng giấy trắng dài ....... cm.

b) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

A. Băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng 3 cm.

B. Băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng 17 cm.

Lời giải:

a) Băng giấy xanh dài 10 cm.

Băng giấy trắng dài 7 cm.

b) Băng giấy xanh dài hơn băng giấy trắng là

10 – 7 = 3 ( cm)

Chọn đáp án A.

Câu 4 trang 21

Câu hỏi:

Lời giải:

Câu 5 trang 21

Câu hỏi:

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan