Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 85, 86, 87: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đặt tính rồi tính: 421 + 376; 107 + 92; 357 + 230. Tính nhẩm rồi viết các kết quả vào chỗ chấm cho thích hợp. b) Tô màu: Các quả bóng có tổng bé hơn 500: màu vàng. Các quả bóng có tổng lớn hơn 500: màu xanh lá cây.

Câu 1 trang 85, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

421 + 376                                            107 + 92

357 + 230                                            5 + 673

Lời giải:

Câu 2 trang 85, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tính nhẩm rồi viết các kết quả vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) 100 + 300 = ………                                   b) 800 + 100 = ………..

    200 + 600 = ………                                       300 + 200 = ………..

    400 + 200 = ………                                       400 + 300 = ……….

    ……. < ……… < ………                                     ……. > ……. > ………

Lời giải:

a) 100 + 300 = 400                              b) 800 + 100 = 900

    200 + 600 = 800                                  300 + 200 = 500

    400 + 200 = 600                                  400 + 300 = 700

    400 < 600 < 800                                  900 > 700 > 500

Câu 3 trang 86, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

a) Tính.

b) Tô màu:

Các quả bóng có tổng bé hơn 500: màu vàng.

Các quả bóng có tổng lớn hơn 500: màu xanh lá cây.

Lời giải:

a) Tính theo các cột dọc từ phải sang trái.

b) Em tô màu vào các quả bóng theo yêu cầu của bài toán.

Câu 4 trang 87, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Mỗi con vật thể hiện một chữ số.

Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm.


Lời giải:


Câu 5 trang 87, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Số?

Quãng đường từ nhà An đến trường (đi qua công viên) dài …… m.

Lời giải:

Ta có 420 + 75 = 495

Quãng đường từ nhà An đến trường (đi qua công viên) dài 495 m.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan