Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 103, 104 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 191 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 103, 104 bài 168 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Góc vuông có đỉnh là …………

Góc nhọn có đỉnh là …………

Góc tù có đỉnh là …………

2.

a) Tính rồi viết kết quả tính vào ô trống

Hình

Chu vi

Diện tích

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

 

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Các hình có cùng chu vi là ……………

Các hình có cùng diện tích là ………………..

3. a)  Hãy vẽ một hình chữ nhật có chiều rộng 3cm, và chiều dài 5cm.

b) Hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để chia hình chữ nhật nói trên thành một hình vuông và một hình chữ nhật.

4. Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 180m và chiều rộng 70m. Tính chu vi sân vận động đó?

Bài giải:

1.

Góc vuông có đỉnh là C

Góc nhọn có đỉnh là A và B.

Góc tù có đỉnh là D.

2.

a)

Hình

Chu vi

Diện tích

(1)

20cm

24cm2

(2)

20cm

25 cm2

(3)

22cm

24 cm2

b) 

Các hình có cùng chu vi là hình (1) và hình (2)

Các hình có cùng diện tích là hình (1) và hình (3).

3.

a)  Hình chữ nhật có chiều rộng 3cm, và chiều dài 5cm.

b) Kẻ thêm một đoạn thẳng để chia hình chữ nhật nói trên thành một hình vuông và một hình chữ nhật.

4. Tóm tắt

Một sân vận động có

Chiều dài : 180m

Chiều rộng : 70 m

Chu vi : … m?

Bài giải

Chu vi sân vận động là:

\((180 + 70) \times 2 = 500(m)\)

Đáp số : 500m

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan