Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 250 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 15 bài 96 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Viết phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình vẽ

1. Viết phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình vẽ

2. Viết cách đọc phân số rồi tô màu (theo mẫu)

3. Viết vào ô trống theo mẫu:

Viết

Đọc

 \({7 \over 9}\)

Bảy phần chín

 \({6 \over {11}}\)

 

 

Viết

Đọc

 

năm phần mười hai

 

bốn phần mười lăm

4. Viết các phân số có mẫu số bằng 5, có tử số lớn hơn 0, bé hơn mẫu số: ……………..

Bài giải

1. 

2. 

3. 

Viết

Đọc

 \({7 \over 9}\)

bảy phần chín

 \({6 \over {11}}\)

sáu phần mười một

 

Viết

Đọc

 \({5 \over {12}}\)

năm phần mười hai

 \({4 \over {15}}\)

bốn phần mười lăm

4. Các phân số có mẫu số bằng 5, tử số lớn hơn 0 và nhỏ hơn mẫu số là:

\({1 \over 5};{2 \over 5};{3 \over 5};{4 \over 5}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan