Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 203 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 56 bài 133 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. 1. Nối mỗi tên gọi của hình với hình vẽ tương ứng:

1. Nối mỗi tên gọi của hình với hình vẽ tương ứng:

 

2. Hãy vẽ hai đường chéo của hình thoi số (2) ở bài 1

Dùng ê kê để kiểm tra xem hai đường chéo đó có vuông góc với nhau hay không rồi viết vào chỗ chấm:

Hai đường chéo của hình thoi .................. với nhau

3. Vẽ thêm hai đường thẳng để được một hình thoi hoặc một hình vuông

4. Vẽ theo mẫu:

Bài giải

1.

2. 

Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau

3. 

4.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan