Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 11 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Bình chọn:
3.7 trên 59 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 trang 11 bài 93 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm:

1. Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm:

2. Cho các hình sau

Viết các chữ “có” hoặc “ không” vào các ô trống của bảng sau:

Hình

Đặc điểm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Có 4 cạnh và 4 góc

 

 

 

 

 

Có hai cặp cạnh đối diện song song

 

 

 

 

 

Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau

 

 

 

 

 

Có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau

 

 

 

 

 

Có ít nhất 1 góc vuông

 

 

 

 

 

 3. Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành hoặc một hình chữ nhật

Bài giải

1.

2.

                                                                         Hình

Đặc điểm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Có 4 cạnh và 4 góc

Không

Có hai cặp cạnh đối diện song song

Không

Không

Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau

Không

Không

Có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau

Không

Không

Không

Không

Có ít nhất 1 góc vuông

Không

Không

Không

3.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan