Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3 trang 13: Thừa số - Tích Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Nối (theo mẫu). Viết (theo mẫu). Viết phép nhân.

Câu 1 trang 13, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:

Áp dụng công thức: Thừa số x Thừa số = Tích.

Từ đó em nối các số là thừa số hoặc tích cho thích hợp.

Câu 2 trang 13, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết (theo mẫu)

Lời giải:

7 x 3 = 21

7 và 3 là các thừa số

21 là tích.

Câu 3 trang 13, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết phép nhân.

Lời giải:

5 x 2 = 10                               6 x 5 = 30

3 x 8 = 24                               4 x 9 = 36

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan