Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3 trang 24: Số bị chia - Số chia - Thương - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Nối (theo mẫu). Viết (theo mẫu) 24 : 6 = 4; 21 : 3 = 7. Viết phép chia (theo mẫu).

Câu 1 trang 24, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:

Áp dụng công thức: Số bị chia : Số chia = Thương

Em nối như sau:

Câu 2 trang 24, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết (theo mẫu).

Mẫu:

24 : 6 = 4                                           21 : 3 = 7

24 là số bị chia;                                   ………………

6 là số chia,                                         ………………

4 là thương.                                        ………………

Lời giải:

21 : 3 = 7

21 là số bị chia,

3 là số chia,

7 là thương.

Câu 3 trang 24, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết phép chia (theo mẫu).

Lời giải:

Áp dụng công thức: Số bị chia : Số chia = Thương

Viết các phép chia từ các số đã cho trong bảng.

32 : 8 = 4                                30 : 5 = 6                           81 : 9 = 9                           25 : 25 = 1

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan