Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3 trang 53: Đường thẳng, đường cong - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Viết vào chỗ chấm (đường thẳng hay đường cong). Viết cách đọc tên đoạn thẳng, đường thẳng (theo mẫu). Vẽ một đoạn thẳng, một đường thẳng, một đường cong.

Câu 1 trang 53

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm (đường thẳng hay đường cong).

Lời giải:

Câu 2 trang 53

Câu hỏi:

Viết cách đọc tên đoạn thẳng, đường thẳng (theo mẫu).

Lời giải:

- Đoạn thẳng là đoạn nối liền hai điểm lại với nhau. (Đoạn thẳng bị giới hạn về hai phía đầu mút)

- Kéo dài đoạn thẳng về hai phía ta được đường thẳng. (Đường thằng không bị giới hạn về hai phía)

Câu 3 trang 53

Câu hỏi:

Vẽ một đoạn thẳng, một đường thẳng, một đường cong.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan