Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2 trang 54: Đường gấp khúc - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

a) Đo rồi viết vào chỗ chấm. b) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD. Vẽ theo hướng dẫn.

Câu 1 trang 54

Câu hỏi:

a) Đo rồi viết vào chỗ chấm.

Đường gấp khúc ABCD gồm ..... đoạn thẳng.

Đoạn thẳng AB dài ........

Đoạn thẳng BC dài .........

Đoạn thẳng CD dài .........

b) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

.......................................................................................

Lời giải:

a) Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng.

Học sinh tự đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết vào chỗ chấm.

b) Độ dài đường gấp khúc ABCD = Độ dài AB + độ dài BC + độ dài CD.

Câu 2 trang 54

Câu hỏi:

Vẽ theo hướng dẫn.

- Dùng thước thẳng, nối lần lượt các số theo thứ tự từ 1 đến 9 để có cây cầu.

- Vẽ thêm mặt trời, mây, sóng nước, ...

Lời giải:

Em vẽ thêm mặt trời, mây, sóng nước, ... tùy ý thích.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan