Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2 trang 55: Ba điểm thẳng hàng - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết tên ba điểm thẳng hàng ở mỗi hình vẽ sau (theo mẫu). Đúng ghi đ, sai ghi s.

Câu 1 trang 55

Câu hỏi:

Viết tên ba điểm thẳng hàng ở mỗi hình vẽ sau (theo mẫu).

Lời giải:

Câu 2 trang 55

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sai ghi s.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan