Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3 trang 71: Đựng nhiều nước, đựng ít nước - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết vào chỗ chấm. (nhiều hơn, ít hơn hay bằng). Đánh dấu (✔) vào chai có nhiều nước nhất. Vẽ mực nước ở ba chai để chai A có ít nước nhất, chai C có nhiều nước nhất.

Câu 1 trang 71

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm. (nhiều hơn, ít hơn hay bằng).

Lời giải:

Câu 2 trang 71

Câu hỏi:

Đánh dấu (✔) vào chai có nhiều nước nhất.

Lời giải:

Câu 3 trang 71

Câu hỏi:

Vẽ mực nước ở ba chai để chai A có ít nước nhất, chai C có nhiều nước nhất.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan