Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3 trang 75, 76: Xếp hình, gấp hình - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.3 trên 19 phiếu

Xếp hình tứ giác. Quan sát hình thuyền buồm dưới đây: a) Viết vào chỗ chấm. Thân thuyền hình … Hai cánh buồm hình … b) Xếp hình thuyền buồm. Quan sát số 508 được xếp bằng các que tính dưới đây.

Câu 1 trang 75, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Xếp hình tứ giác.

Lời giải:

Em tự xếp hình theo mẫu.

Câu 2 trang 75, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Quan sát hình thuyền buồm dưới đây:

a) Viết vào chỗ chấm.

Thân thuyền hình …………………………..

Hai cánh buồm hình ……………………….

b) Xếp hình thuyền buồm.


Lời giải:

a) Thân thuyền hình tứ giác.

    Hai cánh buồm hình tam giác.

b) Em tự xếp hình thuyền buồm theo mẫu.

Câu 3 trang 76, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Quan sát số 508 được xếp bằng các que tính dưới đây.

Mỗi lần đổi chỗ một que tính từ hình ban đầu (số 508) để được một số lớn hơn 508.

Em hãy thực hiện 3 lần như vậy rồi vẽ lại kết quả.

Lời giải:


Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan