Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2 trang 70: Bài toán ít hơn - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Năm nay anh Hai 15 tuổi, Thu ít hơn anh Hai 7 tuổi. Hỏi năm nay Thu bao nhiêu tuổi? Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Câu 1 trang 70

Câu hỏi:

Lời giải:

Tóm tắt

Anh Hai:    15 tuổi

Thu ít hơn: 7 tuổi

Thu:         ..... tuổi?

Bài giải

Số tuổi của Thu là

15 – 7 = 8 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

Câu 2 trang 70

Câu hỏi:

Lời giải:

Chiều cao của gấu bông là

95 – 51 = 44 (cm)

Đáp số: 44 cm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan