Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 22 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.9 trên 32 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 22 Vở bài tập Khoa học 4

Hoàn thành bảng sau:

Thiếu chất dinh dưỡng

Bị bệnh

Đạm ……….

Suy dinh dưỡng

 

- Bướu cổ

- Phát triển chậm, kém thông minh

Vi-ta-min D

……….

……….

Mắt nhìn kém (bệnh quáng gà)

……….

Chảy máu chân răng

Vi-ta-min B

……….

Trả lời:

Thiếu chất dinh dưỡng

Bị bệnh

Đạm

Suy dinh dưỡng

I-ốt

- Bướu cổ

- Phát triển chậm, kém thông minh

Vi-ta-min D

- Còi xương

Vi-tamin A

Mắt nhìn kém (bệnh quáng gà)

Vi-ta-min C

Chảy máu chân răng

Vi-ta-min B

- Phù

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan