Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 27 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4.1 trên 31 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 27 Vở bài tập Khoa học 4.

Quan sát các hình trang 36, 37 SGK và hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Hình

Nội dung hình

Nên thực hiện

Không nên thực hiện

1

Hai bạn đang chơi đùa cạnh ao, một bạn đang nghịch nước cạnh ao.

 

×

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Trả lời:

Hình

Nội dung hình

Nên thực hiện

Không nên thực hiện

1

Hai bạn đang chơi đùa cạnh ao, một bạn đang nghịch nước cạnh ao.

 

 

×

2

Vẽ lại một cái giếng. Thành giếng xây cao và có nắp đậy.

×

 

3

Hai học sinh đang nghịch nước khi ngồi trên thuyền.

 

×

4

Các bạn đang bơi ở bể bơi đông người, có phao.

×

 

5

Các bạn đang bơi ở ven bờ biển, có phao và người lớn theo dõi.

×

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan