Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 4

Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 41 Vở bài tập Lịch sử 4

Hãy điền những sự kiện chính vào chỗ trống cho phù hợp với mốc thời gian

- Năm 1788:

- Ngày 20 tháng chạp năm 1788:

- Đêm mồng 3 Tết năm 1789:

- Mờ sáng mồng 5 Tết năm 1789

Trả lời:

  - Năm 1788: mượn cớ giúp nhà Lê, quân Thanh sang chiếm nước ta.

  - Ngày 20 tháng chạp năm 1788: Quang Trung chỉ huy quân ra đến Tam Điệp (Ninh Bình). Quân sĩ được lệnh ăn Tết trước, rồi chia thành 5 đạo quân tiến ra Thăng Long.

   - Đêm mồng 3 tết năm 1789: quân ta kéo sát đến đồn Hà Hồi mà giặc vẫn không hề biết. Quân Thanh trong đồn hoảng sợ xin hàng.

   - Mờ sáng mồng 5 Tết năm 1789: quân ta tấn công đồn Ngọc Hồi, quân Thanh bỏ chạy về phía Thăng Long bị phục kích tiêu diệt. Cùng lúc, quân ta đánh vào đồn Đống Đa, tướng giặc Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử, Tôn Sĩ Nghị vượt sông Hồng chạy về phương Bắc.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan