Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 53 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 53 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Người ta chia sức gió thổi thành bao nhiêu cấp độ?

a) 10 cấp

b) 11 cấp     

c) 12 cấp

d) 13 cấp

Trả lời :

Chọn d

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan