Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 69 Vở bài tập Khoa học 4.

Bình chọn:
3.9 trên 21 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 69 Vở bài tập Khoa học 4.

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Tâm muốn pha một cốc sữa nóng. Tâm nên dùng bộ cốc và thìa quấy nào sau đây để sữa còn nóng nhất ?

a) Cốc thủy tinh và thìa đồng.

b) Cốc nhựa và thìa nhựa.

c) Cốc thép và thìa thép.

d) Cốc thép và thìa nhựa.

Trả lời :

Chọn c

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan