Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 4 trang 70 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.2 trên 28 phiếu

Giải bài tập Câu 4 trang 70 Vở bài tập Khoa học 4.

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Vì sao trời rét, đặt tay vào một vật bằng đồng ta thấy lạnh hơn so với đặt tay vào vật bằng gỗ ?

a) Vật bằng đồng có nhiệt độ thấp hơn bằng gỗ.

b) Đồng tỏa nhiệt lạnh cho tay nhiều hơn gỗ.

c) Đồng dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên nhiệt từ tay ta truyền cho đồng nhiều hơn truyền cho gỗ. Vì vậy, tay ta có cảm giác lạnh hơn khi chạm vào vật bằng đồng.

d) Đồng có chất lạnh, gỗ không có chất lạnh nên chạm tay vào vật bằng đồng khi trời rét ta có cảm giác lạnh hơn.

Trả lời :

Chọn c

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan