Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 7 Sách bài tập (SBT) Địa Lí 9

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Qua biểu đồ nêu nhận xét về sự phát triển dân số nước ta thời kì 1960 - 2011

Dựa vào bảng 2.1:

Bảng 2.1. DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: nghìn người)

Năm

1960

1965

1970

1976

1979

1989

1999

2009

2011

Số dân

30 172

34 929

41 063

49 160

52 742

64 736

76 323

86 025

87840

a) Hãy vẽ biểu đồ thể hiện dân số nước ta, thời kì 1960 - 2011

b) Qua biểu đồ nêu nhận xét về sự phát triển dân số nước ta thời kì 1960 - 2011

Trả lời

a) Biểu đồ thể hiện dân số nước ta, thời kì 1960 - 2011

b) Nhận xét:

Dân số nước ta tăng nhanh từ năm 1960 - 2011.

Năm 2009 gấp 2,2 lần so với năm 1960 (Năm 2009 dân số là 86025 nghìn người, còn năm 1960 là 30172 nghìn người)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Địa lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan