Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 76 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 76 Vở bài tập Khoa học 4

Quan sát các hình trang 115, 116 SGK và hoàn thành bảng sau :

 

Điều kiện được cung cấp

Điều kiện thiếu

Dự đoán kết quả

Cây 1

Nước, không khí, chất khoáng

Ánh sáng

 

Cây 2

Ánh sáng, nước, chất khoáng

Không khí

 

Cây 3

Ánh sáng, không khí, chất khoáng

Nước

 

Cây 4

Không khí, ánh sáng, nước, chất khoáng

 

 

Cây 5

Nước, không khí, ánh sáng

Chất khoáng

 

Trả lời :

 

Điều kiện được cung cấp

Điều kiện thiếu

Dự đoán kết quả

Cây 1

Nước, không khí, chất khoáng

Ánh sáng

Cây còi cọc, yếu ớt, sẽ bị chết

Cây 2

Ánh sáng, nước, chất khoáng

Không khí

Cây sẽ còi cọc, chết nhanh

Cây 3

Ánh sáng, không khí, chất khoáng

Nước

Cây sẽ bị héo, chết nhanh

Cây 4

Không khí, ánh sáng, nước, chất khoáng

 

Cây phát triển bình thường

Cây 5

Nước, không khí, ánh sáng

Chất khoáng

Cây bị vàng lá, chết nhanh

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan