Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 Unit 16 Trang 136 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Active or passive? Write A in the brackets if the sentence is in the active voice and p if it is in the passive voice.

Active or passive? Write A in the brackets if the sentence is in the active voice and p if it is in the passive voice.

Chủ động hay bị động? Viết A nếu là câu chủ động, P nếu là câu bị động

a) My sister was gi ven mark 10 for her mid-term history test. (____ )

b) He won the first prize in the English Speaking contest last month. (______ )

c) The man was beaten black and blue. (_____ )

d) She fell off her bike and hurt her leg terribly. ( ______ )

e) The burglar was caught red-handed. ( ______ )

f) The best student of each class received a  gift  from the principal. (_____ )

g) He was sick for a week. (_____ )

h) My father had a terrible toothache when he was a boy. (_____ )

Hướng dẫn giải 

a. My sister was given mark 10 for her mid-term history test. (P)

b. He won the first prize in the English-speaking contest last month. (A)

c. The man was beaten black and blue. (P)

d. She fell off her bike and hurt her leg terribly. (A)

e. The burglar was caught red-handed. (P)

f. The best student of each class received a gift from the principal. (A)

g. He was sick for a week. (A)

h. My father had a terrible toothache when he was a boy. (A)


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan