Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 104 trang 18 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 108 phiếu

Thực hiện phép tính:

Thực hiện phép tính:

a) \({3.5^2} - 16:{2^2}\)                         b) \({2^3}.17 - {2^3}.14\)  

c) 15.141 + 59.15                         d) 17.85 + 15.17 – 120

e) \(20 - \left[ {30 - {{\left( {5 - 1} \right)}^2}} \right]\)

Giải

a) \({3.5^2} - 16:{2^2} = 3.25-16:4 = 75-4 = 71\)  

b) \({2^3}.17 - {2^3}.14 = 8.17-{\rm{ }}8.14{\rm{ }} = 8\left( {17 - 14} \right)\)

= 8.3 = 24

c) 15.141 + 59.15 = 15.(141+59) =15.200 = 3000          

d) 17.85 + 15.17 – 120 = 17.(85+15) -120

                                          = 17.100 – 120 = 1700 – 120 = 1580

e) \(20 - \left[ {30 - {{\left( {5 - 1} \right)}^2}} \right]\) 

= 20 - (30 - \({4^2})\)

= 20 - (30 - 16)                            

= 20 – 14 = 6

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan