Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 108 trang 19 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4 trên 85 phiếu

Tìm,số tự nhiên x, biết:

Tìm,số tự nhiên x, biết:

a)  \({\rm{}}2.x{\rm{ }}-{\rm{ }}138{\rm{ }} = {2^3}{.3^2}\)               

b) 231 – ( x – 6 ) = 1339 :13

Giải

a)  \({\rm{ }}2.x{\rm{ }}-{\rm{ }}138{\rm{ }} = {2^3}{.3^2}\) 

     \(2x - 138 = 8 . 9\)

     \( 2x - 138 = 72\)

     \(2x = 72 +138\)

     \( 2x = 210 \)

     \(x=210:2\)

     \( x = 105\)

b) \(231 – ( x – 6 ) = 1339 :13\)

    \( 231 – ( x - 6) = 103\)

    \( x - 6 = 231 – 103 \)

    \(x - 6 = 128\)

    \(x = 128 + 6 \)

    \( x = 134\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan